Ponúkame Vám krátky a stručný obrazový prehľad práve
 prebiehajúcich stavieb v našej réžii

Práve realizované

Fasáda Biely Kostol

Realizácia novej fasádnej omietky vrátane lepenia dekoratívneho obkladového kameňa

Zámková dlažba Trnava

Celková úprava terénu novostavby rodinného domu : položenie zámkovej dlažby,výstavba plotu,realizácia terasy

Výstavba RD Trnava

Stavba rodinného domu na zákazku

Rekonštrukcia schodov Trnava

Kompletná rekonštrukcia schodísk bytového domu na ul.-gen.Goliana v Trnave