Cenník prác UNC

Každá zákazka je individuálna a špecifická a preto každú realizáciu naceňujeme individuálne podľa potreby zákazníka

Základná sadzba

Hodina práce vrátane obsluhy(strojníka)  ........25 Euro

Doprava stroja (do 20 km v okruhu TT)  ...........20 Euro

Doprava stroja (nad 20 km v okruhu TT).......+ 1Euro/km