Rekonštrukcia MŠ Majcichov 2018

Kompletná rekonštrukcia a prístavba Materskej škôlky Majcichov

Rekonštrukcia a prístavba pozostávala :

 • odstránenie betónov a asfaltu vonkajšieho chodníka
 • odstránenie vonkajšieho predného obvodového múru
 • odstránenie vnútorných podláh
 • výkop a betonáž nového základového pásu
 • rozšírenie budovy, vystavanie nového obvodového múru
 • nové rozvody kúrenia , vody a odpadu
 • doplnenie novej strechy na rozšírenej ploche prístavby
 • celkové zateplenie budovy
 • fasádna farba
 • realizácia vonkajších spevnených plôch (zámková dlažba)
 • nové priečky,sadrokartónové stropy,podlaha