Rekonštrukcia MŠ Trakovice

Rekonštrukcia Materskej škôlky Trakovice

Zníženie energetickej náročnosti budovy (zateplenie a nová fasádna omietka)

Read more

Sanácia omietok gymnázium NmnV

Sánácia vonkajších a vnútorných omietok gymnázium Nové Mesto nad Váhom

Sanačné exteriérové práce :

 • výkopové práce okolo poškodeného muriva
 • odstránenie pôvodnej hydroizolácie
 • nová hydroizolácia muriva
 • realizácia nových napojení dažďových zvodov

Sanačné interiérové práce :

 • osekanie poškodených a zavlhnutých omietok
 • Read more
Read more

Rekonštrukcia MŠ Majcichov 2018

Kompletná rekonštrukcia a prístavba Materskej škôlky Majcichov

Rekonštrukcia a prístavba pozostávala :

 • odstránenie betónov a asfaltu vonkajšieho chodníka
 • odstránenie vonkajšieho predného obvodového múru
 • odstránenie vnútorných podláh
 • výkop a betonáž nového základového pásu
 • rozšírenie budovy, vystavanie nového obvodového múru
 • nové Read more

Read more