Rekonštrukcia MŠ Trakovice

Rekonštrukcia Materskej škôlky Trakovice

Zníženie energetickej náročnosti budovy (zateplenie a nová fasádna omietka)