Sanácia omietok gymnázium NmnV

Sánácia vonkajších a vnútorných omietok gymnázium Nové Mesto nad Váhom

Sanačné exteriérové práce :

  • výkopové práce okolo poškodeného muriva
  • odstránenie pôvodnej hydroizolácie
  • nová hydroizolácia muriva
  • realizácia nových napojení dažďových zvodov

Sanačné interiérové práce :

  • osekanie poškodených a zavlhnutých omietok
  • vybúranie poškodených dlažieb a poterov
  • nová hydroizolácia podláh
  • nové potery a dlažba
  • nové sanačné omietky
  • nové maľovky interiéru